Staż NLP

Staż NLP składa się̨ z cyklu 4 spotkań po 2-2,5 dnia raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w dni pracujące na terenie Warszawy. Na kilka dni przed planowanym spotkaniem zostaje rozesłana informacja o miejscu szkolenia. Staż NLP kończący się̨ egzaminem i możliwością̨ uzyskania certyfikatu Chris Hall, jednego z największych amerykańskich autorytetów NLP.

CO ZYSKASZ

 • Nauczysz się całego zestawu technik NLP i będziesz je wykorzystywać świadomie tak, aby sięgać po więcej.
 • Zyskasz kontrolę nad swoimi planami i celami, nauczysz się je definiować, tak aby pobudziły podświadomość do działania. Pozbędziesz się przy tym wewnętrznego lenia i miotania się pomiędzy setkami pomysłów odkładania nieustannie “na potem”
 • Poznasz niezwykle skuteczne techniki motywacji, kreatywnego myślenia oraz efektywnego osiągania celów.
 • Zyskasz wpływ na zarządzanie sobą i swoimi emocjami.
 • Nauczysz się komunikować z innymi ludźmi, tak by nie tylko Cię słuchali, ale przede wszystkim słyszeli, co do nich mówisz. Zyskasz bezcenne umiejętności negocjacji i perswazji.
 • Będziesz umieć wywierać wpływ na innych tak, aby wasza współpraca stała się bardziej efektywna i satysfakcjonująca.
 • Nauczysz się zmieniać swoje ograniczające przekonania i zamieniać je na wspierające.

NASI PROWADZĄCY

PROGRAM SZKOLENIA

SPOTKANIE PIERWSZE
 • Historia NLP – skąd się wzięło NLP, kto miał na to wpływ i co z tego wynika.
 • Rozwinięcie wrażliwości sensorycznej, czyli tzw. wyostrzenie zmysłów, umiejętności precyzyjnego słuchania i obserwacji, kalibracja sygnałów.
 • Efektywna komunikacja, zasady budowania prawidłowego kontaktu opartego o dostrojenie i prowadzenie drugiej osoby.
 • Systemy reprezentacji – poznanie swojego dominującego kanału porozumiewania się i obserwowania go u rozmówcy poprzez specyficzne wyrażenia, mowę ciała, ruchy gałek ocznych. Ɓwiczenia dopasowywania się do rozmówcy.
 • Pozycje percepcyjne – ćwiczenia patrzenia na świat przez pryzmat nie tylko swój, ale również rozmówcy i obserwatora.
 • Zasady powstawania emocji – składniki stanów emocjonalnych, rozpoznawanie stanów oraz sięganie do zasobów.
 • Submodalności – najmniejsze cząstki naszych wyobrażeń. Zmiana rangi emocjonalnej wspomnień, techniki radzenia sobie z sytuacjami stresowymi.
 • Kotwice i kotwiczenie – wywoływanie stanów emocjonalnych oraz sięganie w danym momencie do pożądanego stanu u siebie i innych.
SPOTKANIE DRUGIE
 • Metamodel – odkrywanie rzeczywistego znaczenia komunikatów, wypowiadanych przez rozmówcę poprzez zadawanie odpowiednich pytań. Odkrywanie strategii, praca z generalizacjami, opuszczeniami i zniekształceniami językowymi.
 • Metaprogramy – poznanie „programów” myślowych rozmówców, kolejny poziom dopasowania się do rozmówcy w celu zwiększenia skuteczności w komunikacji. Poznanie własnych preferowanych wzorców sortowania informacji.
SPOTKANIE TRZECIE
 • Okrelanie celu poznanie kryteriw określania celu wg NLP i jego weryfikacji.
 • Poziomy Neurologiczne Dilts’a – poznanie modelu poziomów neurologicznych. Wykorzystanie poziomów do sprawdzania wewntrznej spójności w dżeniu do celu, czy w procesie wprowadzania zmiany. Wykorzystanie wiedzy o poziomach neurologicznych w procesie komunikacji.
 • Wartości, cele – znaczenie wartości w rónych obszarach życia. Wartości jako motywatory oraz punkty odniesienia dla naszych zachowa.
SPOTKANIE CZWARTE
 • Przebudowy – techniki radzenia sobie z własnymi ograniczeniami.
 • Linia Czasu – określenie własnej linii czasu, praca z czasem, kształtowanie wpływu na przyszłość i praca z wyobrażeniami z przeszłości.
 • Procesy na linii czasu – reimprinting – zaawansowane techniki pracy na linii czasu w przyszłości i przeszłości. Zmiana historii osobistej.
 • Strategie – sposoby docierania do wewnętrznych zasobów. Modelowanie czynników wpywających na sukces u siebie i innych.
 • Język miltonowski – poznanie siły języka niedyrektywnego, bajek i metafor. Techniki autorelaksacji i odmienne stany świadomości.
 • Przekonania – przeramowanie, różne techniki zmiany przekonań jako sposób na radzenie sobie z własnymi ograniczeniami.
 • Egzamin końcowy .
 • Wrczenie Certyfikatu Praktyka (Practitioner) w technikach i sztuce Programowania Neurolingwistycznego, wystawiony przez BW.
POZIOM INWESTYCJI
 • Poziom inwestycji: 1 500 zł. + VAT za jedno spotkanie od osoby
 • Całkowita inwestycja: 6 000 zł. + VAT
 • Przy jednorazowej wpłacie proponujemy 10% zniżki
 • Certyfikat wystawiony przez The Society of Neuro-Linquistic Programing, potwierdzony przez Chris Hall, jednego ze światowych liderów i twórców NLP – płatne dodatkowo 80 $
 • W ramach inwestycji są uwzględnione:
  • materiały szkoleniowe
  • przerwy kawowe
  • konsultacje pomiędzy spotkaniami